“Iedereen wilt oud worden,

maar niemand wilt het zijn.”

Omgaan met (soms lastige) ouderen

Het taboe van deze tijd.

Wat als deze ouderen lastig zijn en het zwaar op je weegt van voor hen te zorgen … want …“gij zult uw ouders eren”, toch?

Wie aangeeft het lastig te hebben met zijn of haar ouders, schoonouders, grootouders, enz, wordt nogal snel terecht gewezen, “Wacht maar tot ze er niet meer zijn”. “Zij hebben voor ons gezorgd, nu moeten wij voor hun zorgen”. Maar is dat ook zo?

Het is not done van het niet fijn te hebben met de ouderen waarmee te maken hebt. We voelen we ons vaak verplicht van voor ze te zorgen. Helaas doen we dit niet altijd met liefde en plezier. Het kost tonnen energie en levert veel irritatie op, zeker als we dit moeten combineren met een baan en onze eigen kinderen.

Het helpt om te beseffen wat er gebeurt in de laatste levensfase van veel ouderen, en vooral: in hun brein. Begrip en bewustwording gaan hand in hand.

Een ander aspect dat een grote rol speelt in de bejaardenzorg, is het familiesysteem. Wie neemt welke rol op zich? Ook dit kan een grote bron van zowel vreugde als frustratie zijn.

Balance is bliss.

We gaan heel praktisch kijken welke hulplijnen er beschikbaar zijn in België, hoe we beter kunnen omgaan met onze oudjes, en hoe we beter voor onszelf kunnen zorgen. Meteen kijken we ook even hoe we zelf een beetje leuk ouder kunnen worden.

Vóór de zorg, is er zelfzorg.